Προτυποποίηση

H προτυποποίηση είναι η διαδικασία για την ταχεία δημιουργία ενός υπό κλίμακα μοντέλου με τη χρήση λογισμικού τρισδιάστατης σχεδίασης (CAD)

Η κατασκευή του μοντέλου γίνεται  με τη χρήση τρισδιάστατου εκτυπωτή.

Οι περισσότερες υπηρεσίες ταχείας προτυποποίησης εντοπίζονται στις εξής βιομηχανίες: σχεδιασμός και μηχανική (design & engineering), καταναλωτικά προϊόντα, ηλεκτρονική, αεροδιαστημική, αυτοκινητοβιομηχανίες, ρομποτική, ηλεκτρικές συσκευές, τηλεπικοινωνίες, ορθοπεδική, υγεία, οδοντοτεχνική, μεταλλουργία, παιχνίδια και πλαστικά αντικείμενα.

Η ταχεία προτυποποίηση έχει αμέτρητες εφαρμογές׃ τα πρότυπα αποτελούν εξαιρετικά οπτικά μέσα για παρουσίαση ιδεών σε συνεργάτες ή πελάτες.

Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για δοκιμή του σχεδιασμού. Οι σχεδιαστές πάντα χρησιμοποιούν την ταχεία προτυποποίηση καθώς δημιουργεί πρότυπα σε σύντομο διάστημα και με λιγότερο κόστος.

Μπορούμε να αναπτύξουμε τις ιδέες σας!

Στείλε μας ΤΩΡΑ το 3d μοντέλο σας και θα σας δημιουργήσουμε ένα λειτουργικό πρωτότυπο με τη χρήση των 3d εκτυπωτών μας.

Ενδιαφέρεστε ;

ΑΠΟΣΤΟΛΗ 3D ΜΟΝΤΕΛΟΥ
3designstudio πρωτοτυποποίηση

Η ταχεία προτυποποίηση είναι η καταλληλότερη διαδικασία κατασκευής για μικρό όγκο παραγωγής και περίπλοκα αντικείμενα.

Για τα περισσότερα πρότυπα απαιτούνται από τρεις μέχρι εβδομήντα δύο ώρες για να κατασκευαστούν, ανάλογα με το μέγεθος και την πολυπλοκότητα του αντικειμένου.

Πιθανόν να σας φαίνονται αργοί ρυθμοί όμως, είναι πολύ συντομότεροι από τις εβδομάδες ή μήνες που θα χρειάζονταν για να γίνει κάποιο πρότυπο με τον παραδοσιακό τρόπο, όπως την μηχανική κατεργασία.

Η μεγάλη αυτή εξοικονόμηση χρόνου δίνει την δυνατότητα στους κατασκευαστές να εισάγουν στην αγορά προϊόντα σε συντομότερο διάστημα και χωρίς μεγάλο κόστος.

Τα πρότυπα μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε δοκιμές αγοράς πριν την εισαγωγή κάποιου προϊόντος στην τελική παραγωγή και το στάδιο εμπορευματοποίησης.

Η γρήγορη ανάπτυξη των μοντέλων θα είναι επιτυχημένη μόνο εφόσον ισχύουν τα εξής:

  • Το πρότυπο πρέπει να είναι όσο πιο λεπτομερές και σύνθετο χρειάζεται ώστε να παρέχει τις απαιτούμενες πληροφορίες

  • Εάν υπάρχουν πολλαπλές δοκιμές, χρειάζεται να δημιουργηθούν και πολλαπλά πρότυπα

  • Οι αποφάσεις πρέπει να λαμβάνονται κατά τη διάρκεια ανάπτυξης του προτύπου και όχι στο τελευταίο στάδιο

  • Όσο ταχύτερη είναι η δημιουργία προτύπου, τόσο ταχύτερη είναι η συνολική ανάπτυξη του νέου προϊόντος. (InnoSupport: Supporting Innovations in SME. 6.2 Rapid Prototyping and Product Testing Strategies. 2005)