Το 3D printing

Η τρισδιάστατη εκτύπωση (3d printing) ή αλλιώς προσθετική κατασκευή, θεωρείται ως η σημαντικότερη τεχνολογία των τελευταίων ετών παγκοσμίως.

Είναι μια προηγμένη τεχνολογία,  η οποία καθιστά δυνατή τη δημιουργία αντικειμένων μέσω πολλαπλών αλλεπάλληλων στρώσεων υλικού, συνήθως πολύ μικρότερων του ενός χιλιοστού, σε πολύ λιγότερο χρόνο και με εξαιρετικά μικρότερο κόστος σε σύγκριση με τις συνηθισμένες κατασκευαστικές μεθόδους.

Οι 3D εκτυπώσεις στην εποχή μας έχουν εξελιχθεί σε απίστευτα μεγάλο βαθμό και  οι κλάδοι που  είναι χρήσιμοι είναι πολλοί και συνεχώς αυξάνονται.