Η τρισδιάστατη σάρωση είναι μια διαδικασία αντίστροφη της τρισδιάστατης εκτύπωσης, καθώς με τη σάρωση δημιουργούμε ψηφιακά μοντέλα με βάση υφιστάμενα αντικείμενα, ενώ με την τρισδιάστατη εκτύπωση κατασκευάζουμε αντικείμενα βασιζόμενοι σε ψηφιακά μοντέλα.

Η υπηρεσία τρισδιάστατης σάρωσης έχει τη δυνατότητα μέσω  του 3d scanner  και κατάλληλου λογισμικού να αποτυπώσει με ακρίβεια, να αντιγράψει και να δημιουργήσει ψηφιακά μοντέλα των αντικειμένων σας.

3d scanning

Η τρισδιάστατη σάρωση έχει εφαρμογή σε κάθε είδους αντικείμενα και μπορεί να συνδυαστεί με υπηρεσίες σχεδίασης και τρισδιάστατης εκτύπωσης ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.

 • Συμπληρώστε τα στοιχεία σας στη Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με μια σύντομη περιγραφή των απαιτήσεών σας και επισυνάψτε φωτογραφίες ή άλλες πληροφορίες του αντικειμένου που σας ενδιαφέρει. (Για περισσότερα του ενός αρχείων θα πρέπει να τα συμπιέσετε σε ένα αρχείο της μορφής .zip ή .rar.)

 • Οι διαθέσιμες επιλογές του χώρου σάρωσης είναι:

  1. φέρνετε το αντικείμενο στο χώρο μας,
  2. μεταφέρεται ο εξοπλισμός προκειμένου η σάρωση να πραγματοποιηθεί σε δικό σας χώρο (περιλαμβάνει επιπλέον χρέωση και προς το παρόν εξυπηρετείται μόνο η περιοχή της Θεσσαλίας)
  3. αποστείλετε το αντικείμενο στην έδρα μας .
 • Με βάση τα παραπάνω θα υπολογίσουμε το κόστος και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

 • Τα 3D ψηφιακά μοντέλα που εξάγονται από τη διαδικασία της σάρωσης, ανεξάρτητα από τη μέθοδο που έχει χρησιμοποιηθεί, συνήθως απαιτούν περαιτέρω επεξεργασία προκειμένου να διορθωθούν ενδεχόμενες ατέλειες στη γεωμετρία. Στη φάση αυτή δίνεται η δυνατότητα να γίνουν και σχεδιαστικές παρεμβάσεις στο μοντέλο ανάλογα με τις απαιτήσεις σας.

 • Μετά την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας γίνεται ποιοτικός έλεγχος με σύγκριση του τρισδιάστατου ψηφιακού μοντέλου με το αρχικό αντικείμενο. Το τελικό τρισδιάστατο μοντέλο σας εξάγεται στις μορφές αρχείων που επιθυμείτε, ώστε να πραγματοποιηθεί 3D εκτύπωση ή για χρήση σε κάποιο λογισμικό σχεδίασης κα. Τα τελικά αρχεία του 3D μοντέλου αποστέλλονται ηλεκτρονικά( email) ή σε ψηφιακό μέσο (usb), ενώ το αντικείμενο προς σάρωση το παραλαμβάνετε από την έδρα μας ή το αποστέλλουμε στη διεύθυνση σας , πάντα κατόπιν συνεννοήσεως.